CONTACT  US    


Shri Ramjibhai H. Patel (Secretary)


At. & Post Rakhiyal-382315.
Tal. Dehgam,
Dist. Gandhinagar. ( Gujarat )
India


(02716) 267425
098254 84795
         099256 66285

info@loknadbedcollege.org
    


---------------------------------------------------------Shri kalpanaben V. Patel (Principal I/C)
At. & Post Rakhiyal-382315.
Tal. Dehgam,
Dist. Gandhinagar. ( Gujarat )
India


(02716) 267425
(02716) 267632

         
info@loknadbedcollege.org