MANAGEMENT

Shri Rajubhai M. Patel ( President )

At. & Po . Sametri
Ta. Dehgam
Dist.Gandhinagar

(02716) 267679

Shri Ramjibhai H. Patel  ( Secretary )

Shriraj Bhavan,
Rakhiyal Village, Tal. Dehgam,
Dist. Gandhinagar. ( Gujarat )
India

  02716 - 267633
 098254 84795

Shri Kishorbhai M. Patel ( Vise President )

At. & Po . Anjana
Ta. Prantij
Dist.Gandhinagar

(02770) 280100

Shri Vishabhai K Patel ( Join-Secretary )

At. & Po . Muvada
Ta. Dehgam
Dist.Gandhinagar

Shri Vivekkumar R. Patel ( Member )

At. & Po . Rakhiyal
Ta. Dehgam
Dist.Gandhinagar

(02716) 267633

Shri Labhubhai J. Badhivala ( Member )

At. & Po . Bamangam
Ta. Matar
Dist.Kheda

(02698) 255561

Shri Sangeetaben R. Patel ( Member )

At. & Po . Sametri
Ta. Dehgam
Dist.Gandhinagar

(02716) 267679